Terimler

Türler

Kısaltma Türkçe Okunuşu Arapça
as atasözü مثل
öz.is. özel isim الاسم الصحيح
ünl ünlem حَرْف نِدَاء
İs Çelik ص
İs Çelik صُلْب
bağ bağlaç حَرْف عَطْفٍ
d deyim تَعْبِير
e edat اَدَاة
ek ek مُلْحَق
em emir اَمْر
fl fiil فِعْل
is isim اسْم
ks kısaltma تَقْصِير
me mecazi مَجَازِيّ
Normal
sf sıfat صِفَة
zm Zamir ضَمِير
zf zarf مَفْعُول فيه / ظَرْف

Gruplar

Kısaltma Türkçe Okunuşu Arapça
Ant Anatomi
Arg Argo
Ask Askeri
Astr Astronomi
Biy Biyoloji
Bot Botanik
Coğr Coğrafya
Dnz Denizcilik
Dilb Dil Bilim
Edb Edebiyat
Eko Ekonomi
Elk Elektrik
Elo Elektronik
Esk Eski
Fels Felsefe
Fiz Fizik
Geo Geometri
Hlk Halk dili
Huk Hukuk
jeo Jeoloji
Kaba Küfür/ kaba
Kim Kimya
Mat Matematik
Mzk Müzik
Mec Mecazi
Mim Mimarlık
Psik Psikoloji
Siy Siyasi سِيَاسِيّ
Spo Spor
Tar Tarihi
Tasv Tasavvuf
Tıp Tıbbi
Tkz Teklifsiz
Tekn Teknoloji
Tic Ticari
Tiy Tiyatro
Zoo Zooloji