askeri-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
arş [ünl][Ask] ilel emami sır الى الأمام سر!
Garnizon [is][Ask] Mühâfezet محافظة
Garnizon [is][Ask] Hâmiye askeriyye حامية عسكرية
Garnizon [is][Ask] Heres حرس