biyoloji-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
asalak [is][Biy] tufeyli طفيلي
Çekinlik [sf][Biy] Mütenehhin متنح