cografya-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
Dağ [is][Coğr] Cebel جبل
Dağ(Dağlama aleti) [is][Coğr] Misem ميسم
Dağ(Dağlama aleti) [is][Coğr] Dag داغ
Dağ(Dağlama aleti) [is][Coğr] Mikvâ مكواة