dil-bilim-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
adıl [is][Dilb] ضمير
bağlaç [is][Dilb] harfü atf حرف عطف
bağlaç [is][Dilb] edâtür rabt اداة الربط
Cıncık boncuk [is][Dilb] Zine lâ qimete lehâ زينة لا قيمة لها
Cümle [is][Dilb] Cümle جملة
Cümle [is][Dilb] Kelâm كلام
Edat [is][Dilb] Eda اداة
Edat [is][Dilb] harf حرف
Edilgen [is][Dilb] Elmechul المجهول
Geçişli [sf][Dilb] Müteadde متعد
Geçişsiz [sf][Dilb] Gayr vâq' غير واقع
Geçişsiz [sf][Dilb] Lâzim لازم
Geçmiş(Geçmiş zaman) [Dilb] Siget mâzi صيغة الماضي
Geçmiş(Geçmiş zamanın hikayesi) [Dilb] Mâzi be'id الماضي البعيد