fizik-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
akışkan [is][Fiz] غيرجامد
akışkan [is][Fiz] مالاشكل له كالسواءل والغاز
akışkanlık [is][Fiz] درجة السيولة