halk-dili-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
badik [sf][Hlk] dehdâh دحداح
badiklemek [fl][Hlk] tedehdaha تدحدح
Cırmalama [is][Hlk] Hemş خمش
Cırmalamak(Yüzü,cildi) [Hlk] Hemeşe خمش