hukuk-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
bağlayıcılık [is][Huk] iltizam التزام
bağlayıcılık [is][Huk] takyîd تقييد
bağlayıcılık [is][Huk] irtibât ارتباط
Cürüm [is][Huk] Cerime جريمة
Cürüm [is][Huk] Cinâye جناية
Cezâ [sf][Huk] Cinâi جنائي
Cezâ [sf][Huk] İcrâmiyy اجرامي