matematik-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
açıortay [is][Mat] munassif ezzaviye منصف الزاوية
Kelime Anlamı : Geometride bir açıyı iki eşit açı şeklinde bölen yapıdır.
apsis [is][Mat] ihdasiyyat ufukiyye احداثيات افقية
artı (pozitif) [sf][Mat] zaid زائد
asal (temel, ana) [sf][Mat] evveliyy أولي
asal (temel, ana) [sf][Mat] evveliy أوليّ
Cisim [Mat] Mücessem مجسم