mecazi-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
aşağı (bayağı) [sf][Mec] deni دنيء
aşağı (bayağı) [sf][Mec] vazi' وضيع
aşık [is][Mec] mugrem مغرم
aşık [is][Mec] velih وله
aşık [is][Mec] muhibb محبّ
aşılamak [fl][Mec] leqqane لقن ـه هـ
angarya [is][Mec] Amelu gasri عمل قسري ( بلا أجرة)
angarya [is][Mec] eğmalus suhreti اعمال السخرة
angarya [is][Mec] suhre سخرة
apışmak [fl][Mec] tehayyera تحير
apışmak [fl][Mec] buhite بهت
arınmak (suç,kusurdan) [fl][Mec] tezekka تزكى
arınmak (suç,kusurdan) [fl][Mec] berie min برء من
asalak [is][Mec] mutedeffil متطفل
asalak [is][Mec] tufeyliy طفيليّ
asalak [is][Mec] aletu ala gayrihi عالة على غيره
aslan [is][Mec] basil باسل
aslan [is][Mec] şüca' شجاع
atıcı [sf][Mec] harras خراص
ateşli (hevesli, coşkulu) [sf][Mec] mutehammis متحمس
ateşli (hevesli, coşkulu) [sf][Mec] ceyyaş جياش
ateşli (hevesli, coşkulu) [sf][Mec] mutteqıdul adifeti متقد العاطفة
Çığır [is][Mec] Sünne سنة
Çığır [is][Mec] Senen سنن
baltalama [is][Mec] aragale عرقلة
baltalama [is][Mec] te'til تعطيل
baltalamak [fl][Mec] argalel emr عرقل الامر
baltalamak [fl][Mec] efsede meşrûan افسد مشروعا
baltalamak [fl][Mec] attele عطل
Cıvıklaşmak [Mec] Feqede ciddeyyete فقد جديته
Cıvıklaşmak [Mec] Temeyye'a تميع
Cıvımak [Mec] Feqede ciddeyyete فقد جديته
Coşmak(Canlanmak) [Mec] Neşite نشط
Coşmak(Canlanmak) [Mec] İzdâde heyeviyyeten ازداد حيوية
Geçmek(Daha üstün olmak) [Mec] Fâqe فاق
Geçmek(Daha üstün olmak) [Mec] Tefevveq ala تفوق على