ticari-grup

Türkçe   Okunuş Arapça
bâkiye [is][Tic] rasîd رصيد
bâkiye [is][Tic] bagıyyetüd düyûn بقية الديون
Cins(Kalem mal) [Tic] Müfrede مفردة
Cins(Kalem mal) [Tic] Qelem قلم
Ciro(Çek vb.) [Tic] Cirû جيرو
Ciro(Çek vb.) [Tic] Tezhir تظهير
Ciro(Çek vb.) [Tic] Tevqi ala zehri توقيع على ظهر