Ç-

Türkçe   Okunuş Arapça
Çatlatmak [fl] Feseme فصم هـ
Çatlatmak [fl] Sedea صدع
Çatmak [fl] Esnede أسند
Çatmak(Eleştirmek) [fl] İnteqede انتقد
Çatmak(Felaket vb. Başına gelmek) [fl] Bezele بزل
Çatmak [fl] Şebeke شبك
Çatra patra konuşmak [fl] Lekine لكن
Çavdar [is] Eşşeylem الشيلم
Çavdar [is] Cavdar جاودار
Çavlan [is] Mesqit مسقط
Çavlan [is] Şellal شلال
Çavuş [is] Reqib رقيب
Çavuşkuşu [is] Hudhud هدهد
Çay(İçecek) [is] Şâ شاي
Çay(Akarsu) [is] Gadir غدير
Çayır [is] Merte' مرتع
Çayır [is] Merc مرج
Çaydanlık [is] İbriq إبريق
Çaydanlık [is] Galleye غلاية
Çayhane [is] Sâleşşâyi صالة الشاي
Çaylak [is] Hide حدأة
Çaylak [is] Hidâe حداء
Çaylak [is] Şuhe شوحة
Çığ [is] İnhiyâr selciyy انهيار ثلجي
Çığ [is] Cürf celidi جرف جليد ي
Çığır [is][Mec] Senen سنن
Çığır [is][Mec] Sünne سنة
Çığırtkanlık yapmak (İçin ) [fl] Tebbele طبل ل
Çığırtma [is] Darb minel mezamir ضرب من الزامير
Çığlık [is] Seyhe صيحة
Çığlık [is] Sürah hadd صراخ حادّ
Çığlık [is] Serha صرخة
Çıban [is] besrah بثرة
Çıban [is] Hürrac خراج
Çıban [is] Dümmelh دملة
Çıdam [is] Sebr صبر
Çıfıt çarşısı [öz.is.] fi mühtelif bedai' فيه مختلف البضاءع
Çıkagelmek [fl] Ekbele ala اقبل على
Çıkan [is] Metruh مطروح
Çıkar [is] Fâideh فاعدة
Çıkar [is] Menfea منفعة
Çıkar [is] mesuleheh مصلحة
Çıkarılan [is] elmetruh minhu المطروح منه
Çıkarılmak [fl] Ührice أخرج
Çıkarım [is] İstintâc استنتاج
Çıkarım [is] İstihrâc استخراج
Çıkarcı [sf] Vusuliyy وصولي
Çıkarcı [sf] İntihâziyy انتهازي
Çıkarcılık [is] İntihâziyyeh انتهازية
Çıkarma (İşten) [is] Fesl فصل
Çıkarma [is] inzâl mecmugât askeriyye elî berr إنزال المجمو عات العسكرىة ا
Çıkarma (İşten) [is] İ'fâ اعفاء
Çıkarma (Kabuk, deri) [is] Teqşir تقشير
Çıkarma (Elbise ayakkabı ) [is] Hal' خلع
Çıkarma [is] Terh طرح
Çıkarmak (Gözünü) [fl] Feqe' فقأ
Çıkarmak (İşten) [fl] Fesel فسل
Çıkarmak (Yer , su altındaki) [fl] Nebeş نبش
Çıkarmak (Elemek) [fl] Neze' نذع
Çıkarmak (Sökmek) [fl] Nezea نزع
Çıkarmak (Üretmek) [fl] Enütece أنتج هـ
Çıkarmak (Dışarı) [fl] Ehrece أخرج هـ من
Çıkarmak (Ses) [fl] Etleq أطلق
Çıkarmak (Ses) [fl] Esder أصدر
Çıkarmak (Sökmek) [fl] İqtala اقتلع
Çıkarmak (İcat etmek) [fl] İhterea اخترع هـ
Çıkarmak (Gidermek) [fl] Ezhebe اذهـب هـ
Çıkarmak (Sayıyı) [fl] Esqete adedân اسقط عددا
Çıkarmak (Kusmak) [fl] İstefreğ استفرغ
Çıkarmak (Çıkarsamak) [fl] İstenbete استنبط هـ من
Çıkarmak(Çıkarsamak) [öz.is.] İstenbete استنبط هـ من
Çıkarmak (Çıkarsamak) [fl] İstentece استنتج هـ من
Çıkarmak(Çıkarsamak) [öz.is.] İstentec استنتج هـ من
Çıkarmak (Emir ,kanun ,karar) [fl] İstesdere استصدر ه
Çıkarmak (Tanıyabilmek) [fl] Tearrefe تعرف على
Çıkarmak (Elemek) [fl] Hezef حذف
Çıkarmak (Gözünü) [fl] Semel سمل
Çıkarmak (Yükseltmek) [fl] Semâbihi ila سمابه الى
Çıkarmak (Yükselmek) [fl] Seide صعد به الى
Çıkarsama [is] İstintâc استنتاج
Çıkarsama [is] İstihrâc استخراج
Çıkarsamak [fl] İstentec استنتج
Çıkarsamak [fl] İstehrece استخرخ هـ من
Çıkartma (Resim) [is] Mülseq ملصق
Çıkartma [is] İhrâc إخراج
Çıkartmak [fl] Ehrece أخرج
Çıkış(Yer,yol) [is] Menfez منفذ
Çıkış(Çare) [is] Müteneffes متنفس
Çıkış(Yer,yol) [is] Mehrec مخرج
Çıkış(Bilgisayar) [is] ennetâic matbuâ انتائج المطبوعة
Çıkış(Yukarı) [is] Tesellüq تسلق
Çıkış(Çare) [is] Hileh حيلة
Çıkış [is] Huruc خروج
Çıkış(Yukarı) [is] Tülü' طلوع
Çıkış(Yukarı) [is] Süüd صعود
Çıkışçı [is] Mütliq işâre bedissebâqi مطلق اشارة بدء السبق
Çıkışlı (Mezunu) [sf] Müteherrec متخرج
Çıkışlı (Mezunu) [sf] hirric fi seneti خريج في سنة
Çıkışma [is] Müâtebeh معاتبة
Çıkışma [is] İntihâr انتهار
Çıkışmak [fl] Nehere نهر
Çıkışmak [fl] İntehereh انتهر ه
Çıkışmak [fl] Serehe صرخ
Çıkışmamak (Parası) [fl] Lemyekfi لميكف
Çıkık(Çıkıntısı olan ) [sf] Nâti' ناتئ
Çıkık(Çıkıntısı olan ) [sf] Bâriz بارز
Çıkık(Eklem için ) [is] Hal' خلع
Çıkıkçı [is] Müceber مجبر
Çıkıkçı [is] Câbir جابر
Çıkıkçılık [is] Cibâre جبارة
Çıkın [is] Leffeh لفة
Çıkın [is] Surrah صرة
Çıkınlamak Leffe لف
Çıkınlamak Bigayr inâyeh بغير عناية
Çıkınlamak Sarre صر
Çıkıntı [is] Nütü نتؤ
Çıkıntı [is] Bürüz بروز
Çıkıntı [is] Hedebeh حدبة
Çıkıntılı [sf] Nâtiy ناتئ
Çıkıntılı [sf] Bâriz بارز
Çıkıntılı [sf] Zunutuâtin ذونتؤات
Çıkma(Saç ,diş) [is] Nebt نبت
Çıkma(Doğma) [is] Neşeh نشأة
Çıkma(Bina bölümü) [is] Meşrebiyyeh مشرببية
Çıkma(Bina bölümü) [is] Meşrebeh مشربة
Çıkma [is] Huruc خروج
Çıkma(Kanun) [is] Sudur صدور
Çıkmak(Diş ,saç, tırnak ,bitki) [fl] Nebete نبت
Çıkmak(Kaynaklanmak) [fl] Neceme نجم
Çıkmak(Kaynaklanmak) [fl] Neşâe an نشأ عن
Çıkmak(Yayınlanmak) [fl] Nuşire نشر
Çıkmak(İlişik kesmek) [fl] İnfesele انفصل من
Çıkmak(Koku) [fl] İnbease انبعث من
Çıkmak(Ayrılmak) [fl] İnserefe انصرف
Çıkmak(Yol) [fl] Edde ادى الى
Çıkmak(Sayısına) [fl] İrteqe ارتقى الى
Çıkmak(Üstüne ) [fl] İ'tele اعتلى
Çıkmak(Sayısına) [fl] Beleğe بلغ الى
Çıkmak(Gözü) [fl] Tefeqqeet aynühü تفقأت عينه
Çıkmak(Kaynaklanmak) [fl] Tevellede تولد من
Çıkmak(Problem ,zorluk) [fl] Taret تارت
Çıkmak(Üstüne ) [fl] Telee طلع
Çıkmak(Yayınlanmak) [fl] Sedere صدر
Çıkmak(Kanun) [fl] Sedere صدر
Çıkmak(Üstüne ) [fl] Seide صعد
Çıkmaz [is] Vertah ورطة
Çıkmaz [is] Mevqaf la mahrec minhu موقف لا مخرج منه
Çıkmaz [is] Mezeq herec مأزق حرج
Çıkmaz (Yol) [sf] Mesdud مسدود
Çıkmaz (Yol) [sf] Gayr-i nâfiz غير نافذ
Çıkrık(Eğirme için ) [is] Miğzel مغزل
Çıkrık(Kuyu için) [is] Bekreh بكرة
Çıktı(Mezuniyet belgesi) [is] Şehadeh teharruc شهادة تخرج
Çıldırasıya(Sevmek aşık olmak) [zf] Hâ hübbâ cununiyyâ ها حبا جنونيا
Çıldırasıya(Sevmek aşık olmak) [zf] Ehebbe أحب
Çıldırmak(Sinirlenmek) [fl] İnseare انسعر
Çıldırmak [fl] Cünne جن
Çıldırmak(Sinirlenmek) [fl] Süire سعر
Çıldırtıcı [sf] Cününi جنوني
Çıldırtmak [fl] Eğdabe أغضب
Çıldırtmak [fl] Cennene جنن
Çılgın [sf] Mehvus مهووس
Çılgın [is] Mecnun مجنون
Çılgın [sf] Mehbül مخبول
Çılgınca [zf] Misle mecnun مثل مجنن
Çılgınca [sf] Cününiyi جنوني
Çılgınlaşmak [fl] Teserrefe teserrefu mecnun تصرف تصرف مجنون
Çılgınlaşmak [fl] Suire سعر
Çılgınlık(Delilik) [is] Cünun جنون
Çılgınlık(Delilik) [is] Cinneh جنة
Çılgınlık(Delilik) [is] Hebel خبل
Çımkırmak(Kuş) [fl] Zereqe زرق
Çımkırmak(Kuş) [fl] Selehe سلح
Çın çın etmek [fl] Tenne طن
Çın çın etmek [fl] Tennene طنن
Çın çın etmek [fl] Selsele صلصل
Çıngar [is] Ehdese mümâ heketen أحدث مما حكة
Çıngırak [is] Cülcül جلجل
Çıngırak [is] Cerese جرث
Çıngırak [is] Seğir صغير
Çıngırdamak [fl] Heşheşe خشخش
Çıngırdamak [fl] Selle صل
Çıngırtı [is] Celcele جلجلة
Çıngırtı [is] Selsele صلصلة
Çıngırtı [is] Selsele صلصلة
Çınlama [is] Cülcüli جلجل
Çınlama [is] Celcele جلجلة
Çınlama [is] Renin رنين
Çınlama [is] Salil صليل
Çınlama [is] Selsele صلصلة
Çınlamak(Mekan, salon) [fl] qâetü القاعة
Çınlamak(Yankılanmak) [fl] Tereddede sade ترددالصدى
Çınlamak [fl] Celcele جلجل
Çınlamak(Mekan, salon) [fl] Devvete دوت
Çınlamak [fl] Renne رن
Çınlamak(Yankılanmak) [fl] Renne رن
Çınlamak(Mekan, salon) [fl] Deccetü ضجت
Çınlamak [fl] Selsele صلصل
Çeşit [is] Nev' نوع
Çeşit [is] Cins جنس
Çeşit [is] Darb ضرب
Çeşitli [sf] Münevve' منوع
Çeşitli [sf] Mütenevvi' متنوع
Çeşitli [sf] Müteaddünd متعدد
Çeşitli [sf] Mühtelif محتلف
Çeşitlilik [is] İftinân افتنان
Çeşitlilik [is] İhtilâf اختلاف
Çeşitlilik [is] Tenevvü' تنوع
Çeşme(Musluk) [is] Hanefiyyeh حنفية
Çeşni [is] Nekheh نكهـة
Çeşni [is] Mezzeh مزة
Çeşni [is] Taâm طعام
Çeşnilendirmek Tabbele تبل هـ
Çeçe sineği [is][Zoo] ذُبَابَة التّسيِ تْسِي
Çehre(Sima) [is] Müheyyâ محيا
Çehre(Yüz ifadesi) [is] Melâmihvechi ملامح الوجه
Çehre [is] Menzere منظر
Çehre [is] Mezher مظهر
Çehre(Sima) [is] Teqâti' تقاطيع
Çehre(Yüz ifadesi) [is] Te'bir تعبير
Çehre(Sima) [is] Simâe سيماء
Çek [is] Şik شك
Çek [is] Sekk صك
Çekap [is] Fehstiben âmm فحص طبي عام
Çekül [is] Fâdin فادن
Çekememezlik [is] Hesed حسد
Çekemeyen [sf] Hâsid حاسد
Çekemeyen [sf] Hesud حسود
Çekiş [is] Cezb جذب
Çekiş [is] Cerre seriah جرةسريعة
Çekiş [is] Sehbeh سحبة
Çekiş [is] Şedd شد
Çekişme(İhtilaf) [is] Nizâ' نزاع
Çekişme(Rekabet) [is] Münâfeseh منافسة
Çekişme(İhtilaf) [is] İhtilâf احتلاف
Çekişme(İhtilaf) [is] Hilaf خلاف
Çekişme(Rekabet) [is] Sibaq سباق
Çekişme(Rekabet) [is] Sera' صراع
Çekişmeli(Rekabetli) [sf] Mütenâfes aleyh متنافس عليه
Çekişmeli(Tartışmalı) [sf] Müsir مثير
Çekişmeli(Tartışmalı) [sf] Cidâliy جدالي
Çekiştirmek [fl] İğtâbe اغتاب
Çekiştirmek [fl] Telemmeze bizikrihi تلمظ بذكره
Çekiç [is] Mitreqe مطرقة
Çekiçleme [fl] Tereqe طرق
Çekiçleme [fl] Terreqe طرق
Çekici [sf] Sâhir ساحر
Çekici [sf] Fettân فتان
Çekici [sf] Ehhâz أخاذ
Çekici [sf] Cezzâb جذاب
Çekici(Araç) [is] Cerrâr جرار
Çekicilik [is] Fitne فتنة
Çekicilik [is] Câzibiyye خاذبية
Çekicilik [is] Sihr سحر
Çekik gözlü [sf] Ehves احوص
Çekiliş(Piyango,kura) [is] Sehb سحب
Çekilme [is] İnsihâb انسحاب
Çekilme(Deniz) [is] İstiqâleh استقالة
Çekilme(İstifa) [is] Tenâzül تنازل
Çekilme(Taht ,idare) [is] Tehellün an تخل عن
Çekilme(Deniz) [is] Cezr جزر
Çekilmek [fl] İncezebe انجذب
Çekilmek(Sürüklenmek) [fl] İncerre انجر
Çekilmek(Deniz) [fl] İnhesere انحسر
Çekilmek [fl] İnsehebe انسحب
Çekilmek(İdare) [fl] İnsehebe انسحب
Çekilmek(İdare) [fl] İsteqâle استقال
Çekilmek(Caymak) [fl] İstercea استرجع
Çekilmek(Deniz) [fl] Terâcea tedriciyyâ تراجع تدريجيا
Çekilmek(Kılıç) [fl] Şuhire شهر
Çekim [is] Tesrif تصريف
Çekim [is] İncizâb انجذاب
Çekim(Kameraya alma) [is] Tesvir تصوير
Çekim [is] Câzibiyyeh جاذبية
Çekim [is] Sarf صرف
Çekimci(Yapımcı) [is] Mühric مخرج
Çekimci(Kameraman) [is] Müsevver مصور
Çekimser [sf] Müstenkif مستنكف
Çekimser [sf] Müteherreb متهرب
Çekimser [sf] Mühcim محجم
Çekimserlik İhcâm إحجام
Çekince [is] Teheffuz تحفظ
Çekine çekine [zf] Biihcâmin بإحجام
Çekine çekine [zf] Bihtişâm باحتشام
Çekine çekine [zf] Biheya بحياء
Çekingen [sf] Müntevin ala nefsihi منطو على نفسه
Çekingen [sf] Müteheffez متحفظ
Çekingen [sf] Ala nefsihi على نفسه
Çekingen [sf] Gayri غير
Çekingenlik [is] Teheffuz تحفظ
Çekingenlik [is] Heyâ حياء
Çekingenlik [is] Hişmeh حشمة
Çekingenlik [is] Hecel خجل
Çekiniş [is] İhcâm إحجام
Çekiniş [is] Teheşşüm تحشم
Çekinilmek [fl] Tucunnebe تجنب
Çekinilmek [fl] Uhturize أحترز
Çekinlik [sf][Biy] Mütenehhin متنح
Çekinme [is] İhcâm إحجام
Çekinme [is] Hişme حشمة
Çekinmek [fl] İmtenea an امتنع عن
Çekinmek [fl] İctenebe اجتنب
Çekinmek [fl] Ehceme an احجم عن
Çekinmek [fl] Teheşşeme min تحشم من
Çekip çevirme [is] İdare إدارة
Çekip çevirme [is] Tedbir تدبير
Çekip çevirme [is] Tesyir تسيير
Çekip çevirmek [fl] Hâfeze ala حافظ على
Çekip çevirmek [fl] Debbere دبر
Çekip çevirmek [fl] Serrefe e'male صرف الأعمال
Çekirdek [is] Nüvâh نواة
Çekirdek(Hücre,atom için) [is] Nevâh نواة
Çekirdek [is] Bezreh بذرة
Çekirge [is] Cundub جندب
Çekirge [is] Cerâde جرادة
Çekme(Acı ,zorluk ,eziyet) [is] Müqâsâ مقاساة
Çekme(Acı ,zorluk ,eziyet) [is] Müânâ معاناة
Çekme(Elbise vb. büzülmek) [is] İnqibâd انقباض
Çekme(Elbise vb. büzülmek) [is] Teqellüs تقلص
Çekme [is] Cezb جذب
Çekme(Peşi sıra) [öz.is.] Cercere جرجرهـ
Çekme [is] Sehb سحب
Çekme [is] Şedd شد
Çekmece(Dolap gözü) [is] Dürc درج
Çekmeceli(Dolap) [sf] Biedrâc-i leha بادراج لها
Çekmek(Cezbetmek) Fetene فتن
Çekmek(Dert yaşamak) [öz.is.] Kâbede كابد هـ
Çekmek(Dert yaşamak) [öz.is.] Kâse قاسى
Çekmek(Bayrak) Neşere نشر
Çekmek(Dişi) [fl] İqtelea اقتلع هـ
Çekmek(Giysi küçültmek) İnkemeş انكمش
Çekmek(Televizyon yayını) İstakbele استقبل
Çekmek(Kılıcını) İstelle استل
Çekmek(Kılıcını) [fl] İstelle استل
Çekmek(Kılıcını) Aslete اصلت
Çekmek(Katlanmak) [öz.is.] Tehammele تحمل هـ
Çekmek(Kötü bişey) Cerre جر
Çekmek(Para;bankadan,hesaptan) Sehabe سحب
Çekmek(Birlikleri) Sehabe سحب
Çekmek(Dikkatini) Sarafe سرف
Çekmek [is] Şedde شد
Çekmek(Dert yaşamak) [öz.is.] Âne عانى
Çekmez(Kumaş) [sf] Layenkemiş لاينكمش
Çekoslavak [öz.is.] Teşiküslü fâki ًتشكو سلو فا كي
Çekoslavakya [öz.is.] Teşiküslü fâkiyâ تشكو سلو فاكيا
Çektirmek(Giysiyi) Kallesa قلص
Çektirmek(Eziyet etmek) Nakede ناكد ه
Çektirmek(Eziyet etmek) Nâkede ناكد ه
Çektirmek(Eziyet etmek) [öz.is.] Azzebe عذب ه
Çelenk [is] İklayil اكليل
Çelişen [sf] Mütenâkıd متناقض
Çelişen [sf] Mütedârib متضارب
Çelişki [is] Tenâkud تناقض
Çelişki [is] Tedârub تضارب
Çelişkili [sf] Mütenâkıd متناقض
Çelişkili [sf] Mütedârib متضارب
Çelişme [is] Tenâkud تناقض
Çelişme [is] Tedârub تضارب
Çelişme [is] Teârüd تعارض
Çelişmek(Görüşler,düşünceler) [] Tenâkedet تناقضت
Çelişmek(Görüşler,düşünceler) [öz.is.] Tedârebet erau تضاربت الآراء
Çelişmek(Görüşler,düşünceler) [öz.is.] Tedârebet el era تضاربت الاراء
Çelik [is] Fülâz فولاذ
Çelik [sf] Fülâzi فولاذي
Çelik [is] Sulb صلب
Çember(Şekil) [is] Halkah حلقه
Çember(Şekil) [is] Daîrah داءرة
Çember(Cisim) Târah طارة
Çengel(Demir) [is] Küllab كلاب
Çentik [is] Felle فل
Çentik [is] Salmeh ثلمة
Çentik [is] Sülmeh ثلمة
Çentik [is] Hazzeh حزة
Çentikli [sf] Mühezzez محزز
Çentikli [sf] Müsennen مسنن
Çentikli [sf] Müşerşereh مشرشرة
Çentmek Seleme ثلم
Çentmek [öz.is.] Sennene ثنن هـ
Çepe çevre sarmak Hâka حاق
Çer çöp(Ufak tefek çöp) [is] Künâsah كناسة
Çer çöp(Ufak tefek çöp) [is] Küsâhah كساحة
Çer çöp(Ufak tefek çöp) [is] Kumâmeh قمامة
Çer çöp(Çalı çırpı kırıntısı) [is] Kaşşah قشة
Çerçeve(Gözlük) [is] İtâr اطار
Çerçeve(Sıfat) [sf] İtâri اطاري
Çerçevelemek Ettara اطر
Çerçevesiz [sf] Bilâitâri بلاإطار
Çerkez [öz.is.] Cerkesi جركسي
Çerkez [öz.is.] Şerkesi شركسي
Çete [is] Tuğmeh طغمة
Çete [is] İsâbeh عصابة
Çeteleşmek İ'tesabe اعتصب
Çeteleşmek Teassabe تعصب
Çetin(Çarpışma,dövüş) [sf] Mümill ممل
Çetin(Sert) [sf] Metin متين
Çetin(Çarpışma,dövüş) [sf] Mütib متعب
Çetin(Çarpışma,dövüş) [sf] Seqil ثقيل
Çetin(Çarpışma,dövüş) [sf] Şâqq شاق
Çetrefilli [sf] Müakkad معقد
Çevik [sf] Raşıq رشيق
Çevik [sf] Seri' سريع
Çeviklik [is] Mürüne مرونة
Çeviklik [is] Reşâkeh رشاقة
Çeviri [is] Naql نقل
Çeviri [is] Terceme ترجمة
Çevirilmek(Döndürülmek) Üdire أدير
Çevirilmek(Döndürülmek) Düvvera دور
Çevirme(Sarma) [is] Lüff لف
Çevirme(Döndürme) [is] Tedvir تدوير
Çevirmek(Baş aşağı,ters yüz) Qalebe قلب
Çevirmek(Baş aşağı,ters yüz) Qallebe قلب هـ
Çevirmek(Başka birşeye dönüştürmek ) Qallebe قلب هـ هـ
Çevirmek(Çevresini) Leffe لف
Çevirmek(Başka birşeye dönüştürmek ) Ahâle آ حال هـ هـ
Çevirmek(Döndürmek) Adâra ادار
Çevirmek(Bir dilden diğerine tercüme etmek) Terceme ترجم
Çevirmek(Döndürmek) Devvera دورهـ
Çevirmek(Bakışlarını yöneltmek) Savvebe صوب هـ
Çevirmen [is] Nâkıl ناقل
Çevirmen [is] Mütercim مترجم
Çevre(Muhit) Vesat وسط
Çevre(Politik,siyasi) [is] Vesat وسط
Çevre(Muhit) Muhit محيط
Çevre(Politik,siyasi) Mehfil محفل
Çevreleme [is] Tehvit تحويط
Çevreleme [is] Tetviq تطويق
Çevreleme [is] Hasr حصر
Çevrelemek(Çit ile) Uhâta أحاط
Çevrelemek [fl] İlteffe التف ب
Çevrelemek Havle حول
Çevrelemek(Çit ile) Hâsara حاصر هـ
Çevrelemek(Çit ile) Seyyece سيج
Çevrelemek(Çit ile) Sevvera سور
Çevrelemek Tâfe طاف
Çevren [is] Ufq أفق
Çevren [is] Ufuq أفق
Çevresinde [zf] Havle حول
Çevrik( ) [sf] Müttecce متج
Çevrili(Duvar, çit vb. ile) [fl] Müktenef bi مكتنف ب
Kelime Anlamı : Döndürülü
Çevrilmek(Yönetilmek) [fl] Üttücih eli اتجه الى
Çevrilmek(Döndürülmek) [fl] Düvüre دور
Çevrim [is] Devr دور
Çevrimsel [sf] Deverâni دوراني
Çevrinti [is] Devvâmeh دوامة
Çevrinti [is] Devvâreh دوارة
Çevrinti [is] Devvâr دوار
Çevriyazı [is] Kitâbeh sevtiyyeh ىتاطه صوتية
Çeyiz [is] Bâineh باءنة
Çeyiz [is] Cehâz جهاز
Çeyiz [is] Duteh دوطة
Çeyrek [is] Rüb' ربع
Çiğ(Pişmemiş) [sf] Ney e نيء
Çiğ(Densiz) [sf] Müsütehtir مستهتر
Çiş [is] Bevl بول
Çiğ(Renk) [sf] Zâhiyellevn زاهي اللون
Çiş [is] Şaha شخ
Çiş [is] Şahâh شخاخ
Çiğ(Densiz) [sf] Gayri nâdicin غير ناضج
Çiğ(Pişmemiş) [sf] Gayri metbuh غير مطبوخ
Çiğ(Densiz) [sf] Gire غر
Çiğde [is] Nebiq نبق
Çiğde [is] Nebeq نبق
Çiğde [is] Sidr سدر
Çiğdem(Ayçiçeği) [is] Devvâreşşemsi دوارالشمس
Çiğdem [is] Zehretezze'refâni زهرة ازعرفان
Çiğlik [is] Sülük gayri nâdic سلوك غيرناضج
Çiğlik [is] Ademennüdüc عدمالنضوج
Çiğnem [is] Müdâge مضاغة
Çiğneme(Kanun) [is] İntihâk انتهاك
Çiğneme(Ağızda) [is] Medg مضغ
Çiğneme(Kanun) [is] İhlal اخلال
Çiğneme(Kanun) [is] Herq خرق
Çiğnemek(Ayağı ile) [fl] Dâse داس
Çiğnemek(Ağzında) [fl] Medaga مضغ
Çiğnemek(Kanunu ,kuralı) [fl] Ehalle اخل ب
Çiğnemek(Kanunu ,kuralı) [fl] Hâlefe خالف
Çiğnemek(Kanunu ,kuralı) [fl] Harece ala خرج على
Çiğnemek(Ağzında) [fl] Aleke علك
Çiğnenmek(Ağızda) [fl] Müdiga مضغ
Çiğnenmek(Ağızda) [fl] Müdaga مضغ
Çiğnenmek(Kural) [fl] Untuhike qânunu أنتهك القانون
Kelime Anlamı :
Çiğnenmek(Ayakla) [fl] Dâse داس
Çiftçilik [sf] Fellahi فلاحى
Çiftçilik [is] Filâhe فلاحة
Çiftçilik [is] Hirâse حراثة
Çiftçilik [is] Zirâa' زراعة
Çifte(Silah) [is] Bunduqiyye raşşin بندقية رش
Çifte(Silah) [is] Bünduqiyye hefife بندقيةخفيفة
Çifte(Çift) [sf] Zevc زوج
Çifter çifter Mesnen mesnen مثنى مثنى
Çiftleşmek [fl] İttesele heyevân biunsâ اتصل حيوان بانثاه
Çiftleşmek [fl] Sefide سفد
Çiftli [sf] Müzdevic مزدوج
Çiftli [sf] Zevci زوجي
Çiftlik [is] Mezrea مزرعة
Çiklet [is] Libân لبان
Çiklet [is] İlke علكة
Çikletçi [is] Allek علاك
Çikletçi [is] Bâi' بائع
Çikletçi [is] İlkin علك
Çikolata [is] Şükülâte شكولاتة
Çil(Deri izi ) [is] Kelefe كلفة
Çil [is] Dürrâc دراج
Çile(Yün) [is] Kubbe كبة
Çile(Yün) [is] Leffe لفة
Çile(Dert) [is] Mihne محنة
Çile(Dert) [is] Musibe مصيبة
Çile(Dert) [is] Beliyye بلية
Çile(Dert) [is] Tecribe تجربة
Çile(Yün) [is] Şille شلة
Çilek [is] Ferâvile فراولة
Çilek [is] Tet erdiy توت أرضي
Çilek [is] Tut efrenci توت افرنجي
Çileli [sf] Nekid نكد
Çileli [sf] Menküb منكوب
Çilingir [is] qeffâl قفال
Çilingir [is] Sâni' صانع
Çilli [sf] Eklef اكلف
Çilli [sf] Enmeş انمش
Çim [is] Necm نجم
Çimdik [is] qarse قرصة
Çimdiklemek [fl] qerese قرص
Çimdirme [fl] qers قرص
Çimdirme [fl] qarse قرصة
Çimen [is] Hudre خضرة
Çimenli [sf] Mü'şib معشب
Çimenli [sf] Uşbi عشبي
Çimenlik [is] Vediqe وديقة
Çimenlik [is] Merce مرجة
Çimento [is] Esment اسمنت
Çimento [is] Simint سمنت
Çimentolu [sf] Müsebbet bilasment مثبت بلاسمنت
Çingene [is] Neveriye نوري
Çingene [is] Geceri غجري
Çingeneleşmek [fl] İhtemme bissegaer اهتم بالصغائر
Çingeneleşmek [fl] Teserrefe teserrufe تصرف تصرف
Çini [is] Sini صيني
Çini [is] qâşâni قاشاني
Çini [sf] qâşâni قاشاني
Çini [is] Hezef خزف
Çini [sf] Hezefi خزفي
Çini [is] Zuleyc زليج
Çini [sf] Zuleyci زليجي
Çinili [sf] qâşâni قاشاني
Çinili [sf] Müzehref bizuleyc مزخرف بزليج
Çinko [is] Tuti توتيا
Çinko [is] Tuti توتياء
Çinko [is] Zink زنك
Çinli [sf] Sini صيني
Çinli [is] Sini صيني
Çipo [is] Mirsa مرساة
Çipura [is] Ebrâmis أبرميس
Çipura [is] Ebrâmis ابراميس
Çiriş [is] Me'cun girevi معجون غروي
Çiriş [is] Şirâs شراس
Çirkef [sf] Sefi سفيه
Çirkef [sf] Şirrer شرير
Çirkefçe [sf] Bisefâhe بسفاهة
Çirkefçe [zf] Bisefâhe بسفاهة
Çirkefleşmek [fl] Sefihe سفه
Çirkeflik [is] Sefâhe سفاهة
Çirkin(Rezilce) [sf] Fezi' فظيع
Çirkin(Yakışıksız,nahoş) [sf] Keri كريه
Çirkin(Güzel karşıtı,şekil,görünüş) [sf] qebih قبيح
Çirkin(Yakışıksız,nahoş) [sf] Nâb ناب
Çirkin(Yakışıksız,nahoş) [sf] Bezi بذيء
Çirkin(Güzel karşıtı,şekil,görünüş) [sf] Baş' بشع
Çirkin(Rezilce) [sf] Baş' بشع
Çirkin(Rezilce) [sf] Şani' شني
Çirkince [sf] Biqubh بقبح
Çirkinleşmek Esbeha qabihân أصبح قبيحا
Çirkinleştirmek Qabbeha قبح ه
Çirkinleştirmek Şevvehe شوه ه
Çirkinlik(Güzellik karşıtı) [is] Qabâhah قباحة
Çirkinlik(Güzellik karşıtı) [is] Beşâah بشاعة
Çirkinlik(Rezillik) Şanâah شناعة
Çirkinlik(Rezillik) Şunah شنعة
Çiroz [sf] Nehil نحيل
Çiroz [sf] Hezil هـزيل
Çiseleme [is] Beğşah بغشة
Çiseleme [is] Rezâz رذاذ
Çiselemek(Yağmur) Tallet طلت
Çisenti [is] Rezâz رذاذ
Çisenti [is] Raşâş رشاش
Çisenti [is] Raşşah رشة
Çisenti [is] Tale طل
Çit [is] Siyâc سياج
Çita [is][Zoo] Fehd فهـد
Çitilemek Daleke دلك
Çivi [is] Mismâr مسمار
Çivilenmek Tesemmere تسمر
Çivili [sf] Müsemr مسمر
Çivisiz [sf] Bilâ mismâr بلا مسمار
Çivisiz [sf] Bilâmismâr بلامسمار
Çivit [is] Nil نيل
Çivit [is] Nileh نيلة
Çivit [is] Nilec نيلج
Çiy Neden ندى
Çizelge [is] Keşf كشف
Çizgi(Desen gibi) [is] Hatt خط
Çizgi(Desen gibi) [is] Şerit شريط
Çizgili [is] Müqallem مقلم
Çizgili [is] Mühattat مخطط
Çizgisel [sf] Tehtiti تخطيطي
Çizgisel [sf] Hututiye خطوطي
Çizik [is] Hakk حك
Çizik [is] Hadş خدش
Çizik [is] Harbeşeh خربشة
Çiziktirmek Reseme hututân رسم خطوطا
Çizili [sf] Mersüm مرسوم
Çizilmek İrteseme ارتسم
Çizim [is] Beyâniyy بياني
Çizim [is] Hatt خط
Çizim [is] Resm رسم
Çizim [is] Şekl hendesiyy شكل هـندسي
Çizme(Çizgi) [is] Tehtit تخطيط
Çizme(Çizgi) [is] Tahtıt تخطيط
Çizme(Ayakkabı türü) [is] Cezmeh جزمة
Çizme(Ayakkabı türü) [is] Hizâ حذاء
Çizme(Çizgi) [is] Resm رسم
Çizmek Hattata خطط هـ
Çizmek Reseme رسم
Çizmeli [sf] Lâbis cezmeh لا بس جزمة
Çoğalış(Şiddeti artma) [is] İştidâd İاشتداد
Çoğalış(Sayıca) [is] Tekâsur تكاثر
Çoğalış(Sayıca) [is] Teveffür توفر
Çoğalış(Sayıca) [is] Tezayüd تزايد
Çoğalma (Sayıca) [is] İzdiyad ازدياد
Çoğalma (Şidderi artma) [is] İştidâd اشتداد
Çoğalma (Sayıca) [is] Tekâsür تكاثر
Çoğalma (Üreme) [is] Tekâsür bilinsâli تكاثر بالانسال
Çoğalma (Üreme) [is] Tevâlüd توالد
Çoğalma (Üreme) [is] Tenâsül تناسل
Çoğalma (Sayıca) [is] Tezâyüd تزايد
Çoğalmak [fl] İzdâde ازداد
Çoğalmak(Şiddetlenmek) [fl] İştedde اشتد
Çoğalmak [fl] Tekâsere تكاثر
Çoğalmak(Üremek) [fl] Tekâsere تكاثر
Çoğalmak [fl] Tevâfere توافر
Çoğalmak(Üremek) [fl] Tevâlede توالد
Çoğalmak(Üremek) [fl] Tenâsele تناسل
Çoğalmak [fl] Tezâyede تزايد
Çoğaltım [is] Nesh نسخ
Çoğaltım [is] İstinsâh استنساخ
Çoğaltma [is] İksâr إكثار
Çoğaltma [is] Teksir تكثير
Çoğaltmak [fl] Eksere اكثر
Çoğaltmak(Kopya almak) [fl] Amile nusehân adidân عمل نسخا عديدا
Çoğul [is] Cem' جمع
Çoğunluk [is] Eğlebiyye أغلبية
Çoğunluk [is] Eksereyye اكثرية
Çoğunlukla(Çoğu zaman) [zf] Fi kesir min levqât في كثير من الأوقات
Çoğunlukla(Çoğu zaman) [zf] Eğleb emr اغلب الأمر
Çoğunlukla(Karar,oylama için) [zf] Bilicmâi بالاجماع
Çoğunlukla(Çoğu zaman) [zf] Âdeten عادة
Çoğunlukla(Çoğu zaman) [zf] Ğâliben غالبا
Çobanlık [is] Riâyeh رعاية
Çocuk [is] Veled ولد
Çocuk [sf] Tüfüli طفولي
Çocuk Tifl طفل
Çocuk [sf] Tifli طفلي
Çocuk [is] Sabiyy صبي
Çocuk [sf] Sıbyâni صبياني
Çocukça [sf] Tufuli طفولي
Çocukça [sf] Sibyâni صبياني
Çocuklaşmak [fl] Tesâbe تصابى
Çocuklaşmak [fl] Tesebbe تصبى
Çocukluk(Davranış) [is] Teserrüf تصرف
Çocukluk [sf] Tufuli طفولي
Çocukluk [is] Tufuleh طفولة
Çocukluk [sf] Tifli طفلي
Çocukluk(Davranış) [is] Sibyâni صبياني
Çocukluk [sf] Sibyâni صبياني
Çocukluk [is] Subuvve صبوة
Çocukluk [is] Subuvveh صبوة
Çocuksu(Saf,temiz) [sf] Kâttafli كالطفل
Çocuksu(Saf,temiz) [sf] Beri برىء
Çocuksu [sf] Tufuli طفولي
Çocuksu [sf] Sibyâni صبياني
Çocuksuluk [is] Sibyâniyye صبيانية
Çocuksuz [sf] Bilâ veled بلا ولد
Çocuksuz [sf] Gayri müncib غيرمنجب
Çok(Az karşıtı) [sf] Kesir كثير
Çok(Az karşıtı) [zf] Kesirân كثير
Çok(Az karşıtı) [sf] Vâfir وافر
Çok(Az karşıtı) [zf] Lilğâyeti للغاية
Çok(Az karşıtı) [zf] Bikesirin بكثير
Çok(Az karşıtı) [zf] Ciddân جدا
Çok(Az karşıtı) [sf] Cezil جزيل
Çok(Az karşıtı) [sf] Cezl جزل
Çok(Az karşıtı) [sf] Ğezir غزير
Çokça [zf] Bikesretin بكثرة
Çokça [zf] Bivefretin بوفرة
Çokça [zf] Biseatin بسعة
Çokbilmiş [sf] Müddei ma'rife مدعي المعر فة
Çokgen [is] Müdelle' مضلع
Çokluk(Nicelik) [is] Kemmüyye كمية
Çokluk(Çok olma) [is] Kesre كثرة
Çokluk(Nicelik) [is] Miqdâr مقدار
Çokluk(Çok olma) [is] Ğezâre غزارة
Çoklukla [zf] Âdeten عادة
Çoklukla [zf] Gâliben غالبا
Çoktan(dır) [zf] Minqedimin من قديم
Çoktan(dır) [zf] Münzül qadimi منذ القديم
Çoktan(dır) [zf] Münzü ahdin beidin منذ عهد بعيد
Çoktanrıcılık [is] Teaddüd âlihe تعددالآلهة
Çongıraklı [sf] Lehu çeres sağır له جرس صغير