İ-

Türkçe   Okunuş Arapça
Çoğalış(Şiddeti artma) [is] İştidâd İاشتداد