Garnizon-

Türkçe   Okunuş Arapça
Garnizon [is][Ask] Mühâfezet محافظة
Garnizon [is][Ask] Hâmiye askeriyye حامية عسكرية
Garnizon [is][Ask] Heres حرس