aşağı-

Türkçe   Okunuş Arapça
aşağı (alçak) [sf] vezi' وضيع
aşağı (bayağı) [sf][Mec] vazi' وضيع
aşağı (...den) [sf] eqalle min أقلّ من
aşağı (...den) [sf] edna min أدنى من
aşağı [is] esfele أسفل
aşağı (aşağıya) [zf] ila esfeli إلى أسفل
aşağı (aşağıya) [zf] İla tehhti إلى تحت
aşağı [is] tehte تحت
aşağı (alt) [sf] tehti تحتي
aşağı (alt) [sf] tehtani تحتاني
aşağı (bayağı) [sf][Mec] deni دنيء
aşağı (alçak) [sf] danin دان [ي]
aşağı çekmek (fiyatı) [fl] haffeze essiğra خفض السعر
aşağı görmek [fl] istesgara استصغر ـه/هـ
aşağı tabaka [sf] errea الرَّعاع
aşağı yukarı teqriben تقرباً
aşağı yukarı hasebet teqribi حسب التقريب
aşağıda fil esfeli في الأسفل
aşağıda geçen (metin içinde) fima yeli فيما يلي
aşağıda geçen (metin içinde) ma yeli ما يلي
aşağıda imzası olan el muveqqi' edna الموقع ادناه
aşağıdaki gibi bişşeklit tali بالشكل التالي
aşağıfa belirtilen mubeyyen ednahu مبين أدناه
aşağılacı [sf] muhin مهين
aşağılacı [sf] muhiddu lilqadri/lissumati محطّ للقدر / للسمعة
aşağılacı [sf] mustehin مستهين
aşağılama [is] imtihan امتهان
aşağılama [is] ihtiqar احتقار
aşağılama [is] tahqir تحقير
aşağılamak [fl] esae ila أساء الى
aşağılamak [fl] ehane اهان ـه/هـ
aşağılamak [fl] haqqara حقر ـه/هـ
aşağılamak [fl] zelle ذل
aşağılanmak [fl] umtuhine أمتهن
aşağılanmak [fl] ustuhine bih أستهين به
aşağılık [is] nezil نذيل
aşağılık [is] mehin مهين
aşağılık [is] haqir حقير
aşağılık [is] deni دنيّ
aşağılık [is] denae دناءة
aşağılık [is] sagir صاغر
aşağılık duygusu / kompleksi murekkeb neqs مركب نقص
aşağılık duygusu / kompleksi uqze neqsin عقذة نقصٍ
aşağılık duygusuna/ kompleksine kapılmak [fl] qamue قمؤ (ـــُ)
aşağılık duygusuna/ kompleksine kapılmak [fl] istesqara nefsehu استصغر نفسه
aşağısında tahte /esfele.. تحت/ اسفل..
aşağıya [zf] ila esfel إلى أسفل
aşağıya [zf] ila teht إلى تحت
aşağıya bakınız! unzur be'dehu انظر بعده
aşağıya doğru fi inhidarin في انحدارٍ
aşağıya doğru ila esfel الى الأسفل