asalak-

Türkçe   Okunuş Arapça
asalak [is][Mec] mutedeffil متطفل
asalak [is][Biy] tufeyli طفيلي
asalak [is][Mec] tufeyliy طفيليّ
asalak [is][Mec] aletu ala gayrihi عالة على غيره
asalaklık [is] tedefful تطفل