bahriye-

Türkçe   Okunuş Arapça
bahriye [is][Esk] silâhül bahri السلاح البحري
bahriye [is][Esk] bahriyye بحرية
bahriyeli [is][Esk] ehadül cünûdil bahriyye احد جنود البحرية